Kokemuksia.fi julkaisee Suomessa korkealaatuisia ja aitoja asiakastarinoita yritysten todennetuista asiakkaista.

Näin teet vaikuttavan referenssivideon

Asiakaskertomukset videolla – elävää todistusvoimaa

Kun tavoitteenanne on tuoda esiin asiakkaidenne kokemuksia dynaamisella ja mieleenpainuvalla tavalla, referenssivideo on erinomainen ratkaisu. Videon kautta tulevat asiakkaanne pääsevät näkemään ja kuulemaan suoraan, miten nykyiset asiakkaanne ovat hyötyneet tarjoamistanne palveluista tai tuotteista. Kokemuksia.fi:n osaaminen asiakas- ja työntekijätarinoiden visualisoinnissa on huippuluokkaa, ja meidän kauttamme luotte vaikuttavan ja yleisönne kanssa resonoihin referenssivideon.

Referenssivideot ovat voimakas keino lisätä luottamusta yritystänne kohtaan. Todellisten käyttäjäkokemusten jakaminen videomuodossa rakentaa aitoutta ja vahvistaa brändinne imagoa. Kokemuksia.fi:n lähtökohtana on aitous ja asiakkaidenne vapaaehtoisuus kertomuksissaan, mikä tehostaa viestinne vaikutusta.

Referenssivideon suunnittelu ja toteutusprosessi

Ennen kuin kamera rullaa, on ensiarvoisen tärkeää miettiä referenssivideon sisältö tarkasti. Yhteistyö Kokemuksia.fi:n kanssa alkaa aloituskokouksella, jossa käymme läpi toiveenne ja tavoitteenne videolle. Sen jälkeen otamme hoitaaksemme haastateltavien kontaktointi ja kuvausaikataulujen järjestelyn. Teidän ei tarvitse stressata yksityiskohdista, sillä me vastaamme projektin sujuvasta läpiviennistä.

Onnistuneen referenssivideon salaisuus piilee siinä, että haastateltavat saavat ilmaista tarinansa omalla persoonallisella äänellään. Tämä tuo esiin yrityksenne uniikin luonteen ja luo erottuvuutta kilpailijoihin verrattuna. Valmistunut video esitetään aina asiakkaan hyväksyttäväksi, jotta lopputulos vastaa yhteisiä odotuksianne.

Referenssivideon käyttö markkinointivälineenä

Valmis referenssivideo on monikäyttöinen markkinointiväline. Sen voi upottaa yrityksenne nettisivuille, jakaa sosiaalisen median alustoilla tai ottaa osaksi esityksiä ja tapahtumia. Videon avulla voitte hyödyntää referenssivideoita markkinoinnissa tehokkaasti ja saavuttaa laajemman yleisön.

Referenssivideot eivät vain kerro tarinaa, vaan ne myös kiihdyttävät myyntiä, kun asiakkaat näkevät todellisia esimerkkejä siitä, kuinka tuotteenne tai palvelunne ovat olleet avuksi muille. Kokemuksia.fi:n avustuksella saatte käyttöönne vakuuttavan referenssivideon, joka vetoaa kohderyhmäänne ja edistää yrityksenne kasvua.

Kumppanuus Kokemuksia.fi:n kanssa

Kokemuksia.fi on palvellut alalla jo yli kuuden vuoden ajan, tuottaen tuhansia asiakasreferenssivideoita. Tiedämme, kuinka tärkeää on pitää prosessi selkeänä ja helppona asiakkaillemme. Kanssamme saatte korkealaatuisen lopputuotoksen ilman, että teidän täytyy itse investoida aikaa ja voimavaroja videon tuottamiseen.

Yhteistyömme päämääränä on luoda vaikuttava referenssivideo, joka palvelee teidän tarpeitanne ja tavoitteitanne. Olemme omistautuneet tarjoamaan palvelua, joka nojaa luotettavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Ottakaa yhteyttä, niin aloitetaan yhteistyö, joka tuottaa tulosta pitkään tulevaisuudessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit